Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Cường độ dòng điện pha và hiệu điện thế pha - Vật lý 12

IP,Up

Vật lý 12.Cường độ dòng điện pha và hiệu điện thế pha. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế dây - Vật lý 12

Id, Ud

Vật lý 12. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế dây. Hướng dẫn chi tiết.

Tốc độ quay của roto máy phát điện - Vật lý 12

n

Vật lý 12.Tốc độ quay của roto máy phát điện. Hướng dẫn chi tiết.

Số cặp cực của máy phát điện - Vật lý 12

p

Vật lý 12. Số cặp cực của máy phát điện. Hướng dẫn chi tiết.

Suất điện động tức thời, cực đại của máy phát điện - Vật lý 12

e, E0

Vật lý 12. Suất điện động tức thời, cực đại của máy phát điện. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Từ thông tức thời, cực đại gửi qua khung dây - Vật lý 12

ϕ, ϕ0

Vật lý 12.Từ thông tức thời, cực đại gửi qua khung dây. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế cuộn sơ cấp của máy biến áp - Vật lý 12

U1

Vật lý 12. Hiệu điện thế cuộn sơ cấp của máy biến áp. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế cuộn thứ cấp của máy biến áp - Vật lý 12

U2

Vật lý 12. Hiệu điện thế cuộn thứ cấp của máy biến áp. Hướng dẫn chi tiết.

Số vòng cuộn thứ cấp của máy biến áp - Vật lý 12

N2

Vật lý 12. Số vòng cuộn thứ cấp của máy biến áp. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Số vòng cuộn sơ cấp của máy biến áp - Vật lý 12

N1

Vật lý 12. Số vòng cuộn sơ cấp của máy biến áp. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị