Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ - Vật lý 12

S1S2

Vật lý 12.Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng - Vật lý 12

d

Vật lý 12. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Vị trí so với nguồn sóng - Vật lý 12

xM

Vật lý 12. Vị trí so với nguồn sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Độ lệch pha của hai điểm trên phương truyền sóng - Vật lý 12

φ

Vật lý 12. Độ lệch pha của hai điểm trên phương truyền sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Biên độ của dao động sóng cơ - Vật lý 12

AM

Vật lý 12. Biên độ của dao động sóng cơ. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Li độ của dao động của sóng cơ - Vật lý 12

uM

Vật lý 12. Li độ của dao động sóng cơ. Hướng dẫn chi tiết.

Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

λ

Vật lý 12. Bước sóng của sóng cơ. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc truyền sóng - Vật lý 12

v

Vật lý 12. Vận tốc truyền sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Tần số dao động của sóng cơ - Vật lý 12

f

Vật lý 12. Tần số dao động của sóng cơ. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Năng lượng cung cấp - Vật lý 12

E

Vật lý 12. Năng lượng cung cấp. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị