Bước sóng của ánh sáng đỏ– vật lý 12

Vật lý 12.Bước sóng của ánh sáng đỏ. Hướng dẫn chi tiết.

λđ

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu đỏ là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được màu đỏ và bước sóng màu lớn nhất mà có thể quan sát được.Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

hinh-anh-buoc-song-cua-anh-sang-do-vat-ly-12-327-0

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λđ

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ