Bước sóng của ánh sáng đỏ - Vật lý 12

Vật lý 12. Bước sóng của ánh sáng đỏ. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

λđ


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu đỏ là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu đỏ.

- Bước sóng của ánh sáng màu đỏ là bước sóng màu lớn nhất mà có thể quan sát được. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu đỏ trong chân không nằm trong khoảng 0,64 - 0,76 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị