Gia tốc rơi tự do gần mặt đất trên Mặt Trăng

Vật lý 10.Gia tốc rơi tự do gần mặt đất trên Mặt Trăng. Hướng dẫn chi tiết.

gMT

Do khối lượng Mặt Trăng bằng 2% M Trái Đất và đường kính nhỏ hơn 30 lần đường kính Trái Đất. Ngoài ra áp suất khí quyển rất yếu nên gia tốc trọng trường tại mặt đất chỉ bằng 17% trên Trái Đất.

hinh-anh-gia-toc-roi-tu-do-gan-mat-dat-tren-mat-trang-3-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ