Góc anpha - Vật lý 10

Vật lý 10. Góc anpha. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

α


Nội dung:

 

Khái niệm:

α là tên đặt góc thường được dùng trong các trường hợp của chương trình vật lý 10.

Ví dụ:

α là góc hợp bởi dây treo và phương thẳng đứng của con lắc đơn.

α là góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

 

Đơn vị tính: Deg hoặc Rad.

hinh-anh-goc-anpha-vat-ly-10-59-0    hinh-anh-goc-anpha-vat-ly-10-59-1  hinh-anh-goc-anpha-vat-ly-10-59-2

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ