Tin tức

Góc phản xạ

Vật lý 11.Góc phản xạ. Hướng dẫn chi tiết.

i'

Góc phản xạ là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến.

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ