Góc quay - Vật lý 12

Vật lý 12.Góc quay. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

α


Nội dung:

 

Khái niệm:

α là góc mà vật trong dao động điều hòa quét được trong 1 khoảng thời gian.

 

Đơn vị tính: radian rad

 

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị