Số photon phát quang - Vật lý 12

Vật lý 12. Số photon phát quang. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

Npq


Nội dung:

 

Khái niệm:

Số photon phát quang là số photon bật ra sau khi bị chùm sáng kích thích.

 

Đơn vị tính: photon 

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị