Số vòng dây

Vật lý 11. Số vòng dây. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

N


Nội dung:

 

Khái niệm:

N là số vòng tạo ra khi quấn dây thành nhiều lớp có chu vi, hoặc diện tích như nhau.

 

Đơn vị tính: vòng

 

hinh-anh-so-vong-day-480-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ