Tin tức

Từ trường tổng hợp của nhiều dòng diên

Vật lý 11.Từ trường tổng hợp của nhiều dòng điện. Hướng dẫn chi tiết.

B=B1+B2+...+BN

Phát biểu: Véctơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các véc tơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm đó.

hinh-anh-tu-truong-tong-hop-cua-nhieu-dong-dien-892-0

Công thức :B=B1+B2+...+BN

B1 cùng phương, ngược chiều B2: B=B1+B2

B1cùng phương , ngược chiều B2: B=B1-B2

B1B2: B=B21+B22α=B1;B2^ :B=B21+B22+2B1B2cosα

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ