Vận tốc sau va chạm đàn hồi - vật lý 12

Vật lý 12.Vận tốc sau va chạm đàn hồi. Hướng dẫn chi tiết.

v1';v2'

Định nghĩa : Khi hai vật va chạm với nhau và chi tác dụng bởi nội lực thì ta áp dụng được định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng .Các vật sau va chạm chuyển động với  vận tốc v'.

Kí hiu : v1';v2'

Đơn vị m/s

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ