Câu hỏi vật lý - Vật Lý 24/7

Advertisement

Chọn phát biểu đúng về Ngân Hà và hệ Mặt Trời.

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2

Chọn phát biểu đúng.

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng bao nhiêu?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 1

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng bao nhiêu?

Ngân Hà thuộc kiểu thiên hà nào?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 1

Ngân Hà thuộc kiểu thiên hà nào?

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Ngân Hà?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Ngân Hà?

Ngân hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực nào sau đây?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2

Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực nào sau đây?

Ngân Hà là

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 1

Ngân Hà là

Mặt Trời là một ngôi sao. Tại sao nó trông to hơn và sáng hơn hẳn các ngôi sao khác trên bầu trời?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2

Mặt Trời là một ngôi sao. Tại sao nó trông to hơn và sáng hơn hẳn các ngôi sao khác trên bầu trời?

Chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2

Chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 1

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.