Hằng số vật lý - Vật Lý 24/7

Tin tức

Ứng suất Young của một số vật liệu.

E

Vật lý 10.Ứng suất Young của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng riêng của một số chất

D

Vật lý 10.Khối lượng riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm chuẩn

I0

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính Bohr

a0

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất khí quyển

P0

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.

Hằng số Rydberg

null

Vật lý 12.Hẳng số Rydberg. Hướng dẫn chi tiết.

Hằng số Plank

h

Vật lý 12.Hằng số Planck . Hướng dẫn chi tiết.

Chiết suất của một số môi trường

n

Vật lý 11.Chiết suất của một số môi trường. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc ánh sáng trong chân không

c

Vật lý 11.Vận tốc ánh sáng trong chân không. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở suất của một số vật liệu

ρ

Vật lý 11.Điện trở suất của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị