Hằng số vật lý - Vật Lý 24/7

Ứng suất Young của một số vật liệu.

E

Vật lý 10.Ứng suất Young của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng riêng của một số chất

D

Vật lý 10.Khối lượng riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm chuẩn

I0

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính Bohr

a0

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất khí quyển

P0

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.

Hằng số Rydberg

null

Vật lý 12.Hẳng số Rydberg. Hướng dẫn chi tiết.

Hằng số Plank

h

Vật lý 12.Hằng số Planck . Hướng dẫn chi tiết.

Chiết suất của một số môi trường

n

Vật lý 11.Chiết suất của một số môi trường. Hướng dẫn chi tiết.

Vận tốc ánh sáng trong chân không

c

Vật lý 11.Vận tốc ánh sáng trong chân không. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở suất của một số vật liệu

ρ

Vật lý 11.Điện trở suất của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Biến số được xem nhiều

Hằng số được xem nhiều

Khối lượng sao Hải Vương

31 thg 10, 2021

M

Bán kính Trái Đất

31 thg 10, 2021

R

Bán kính Mặt Trăng

31 thg 10, 2021

R

Bán kính Mặt Trời

31 thg 10, 2021

R

Bán kính sao Thủy

31 thg 10, 2021

R

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị