Tin tức

Cường độ âm chuẩn

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

I0

Cường độ âm chuẩn là cường độ âm nhỏ nhất ứng với âm chuẩn 10000 Hz mà tai người có thể nghe được và được sử dụng trong công thức tính mức cường độ âm.

L=10lgII0

Trong đó I0 W/m2 là cường độ âm chuẩn. 

hinh-anh-cuong-do-am-chuan-68-0

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ