Bài giảng vật lý - Vật Lý 24/7

Điện trường. Cường độ điện trường. Nguyên tắc chồng chất điện trường.

Điện trường. Cường độ điện trường. Nguyên tắc chồng chất điện trường.

 • 22 thg 6, 2022
 • 210
Điện tích, điện trường, cường độ điện trường.
Advertisement
Lực hấp dẫn - Bài toán xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn - Bài toán xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn.

 • 1 thg 5, 2022
 • 202
Lực hấp dẫn. Trọng lực. Lực vạn vật hấp dẫn. Bài toán xác định vị trí vật cân bằng dưới tác dụng của hai lực hấp dẫn. Video hướng dẫn chi tiết.
Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

 • 26 thg 4, 2022
 • 228
Công thức xác định gia tốc trọng trường tại mặt đất hoặc gia tốc trọng trường tại một độ cao bất kì? Có video hướng dẫn chi tiết.
Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.

 • 26 thg 4, 2022
 • 241
Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.
Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Vận tốc trên phương tiếp tuyến. Gia tốc hướng tâm.

Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Vận tốc trên phương tiếp tuyến. Gia tốc hướng tâm.

 • 22 thg 4, 2022
 • 248
Vật lý 10. Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số của chuyển động tròn đều. Vận tốc dài, gia tốc hướng tâm. Video hướng dẫn chi tiết.
Advertisement
Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

 • 19 thg 4, 2022
 • 208
Vật lý 10. Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều. Video hướng dẫn chi tiết.
Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng - Chuyển động bằng phản lực - Bài toán đạn nổ.

Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng - Chuyển động bằng phản lực - Bài toán đạn nổ.

 • 11 thg 4, 2022
 • 221
Vật lý 10. Động lượng. Định luật bỏa toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực. Bài toán đạn nổ. Xác định vận tốc của súng sau khi khai hỏa.
Động lượng - Định luật bào toàn động lượng - Va chạm mềm - Va chạm đàn hồi.

Động lượng - Định luật bào toàn động lượng - Va chạm mềm - Va chạm đàn hồi.

 • 11 thg 4, 2022
 • 288
Vật lý 10. Động lượng. Hệ kín là gì? Định luật bảo toàn động lượng.
Động lượng - Tổng động lượng của một hệ

Động lượng - Tổng động lượng của một hệ

 • 11 thg 4, 2022
 • 176
Vật lý 10. Động lượng, xác định tổng động lượng của một hệ.
Advertisement
Động lượng - Độ biến thiên động lượng - Dạng khác của định luật II Newton

Động lượng - Độ biến thiên động lượng - Dạng khác của định luật II Newton

 • 11 thg 4, 2022
 • 232
Vật lý 10. Các định luật bảo toàn. Định luật bảo toàn động lượng. Độ biến thiên động lượng. Dạng khác của định luật II Nweton. Xác định lực tương tác của vật lhi biết thời gian tác dụng.
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị