Bài giảng vật lý - Vật Lý 24/7

Advertisement
Điện trường. Cường độ điện trường. Nguyên tắc chồng chất điện trường.

Điện trường. Cường độ điện trường. Nguyên tắc chồng chất điện trường.

 • 22 thg 6, 2022
 • 444
Điện tích, điện trường, cường độ điện trường.
Lực hấp dẫn - Bài toán xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn - Bài toán xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn.

 • 1 thg 5, 2022
 • 353
Lực hấp dẫn. Trọng lực. Lực vạn vật hấp dẫn. Bài toán xác định vị trí vật cân bằng dưới tác dụng của hai lực hấp dẫn. Video hướng dẫn chi tiết.
Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

 • 26 thg 4, 2022
 • 472
Công thức xác định gia tốc trọng trường tại mặt đất hoặc gia tốc trọng trường tại một độ cao bất kì? Có video hướng dẫn chi tiết.
Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.

 • 26 thg 4, 2022
 • 398
Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.
Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Vận tốc trên phương tiếp tuyến. Gia tốc hướng tâm.

Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Vận tốc trên phương tiếp tuyến. Gia tốc hướng tâm.

 • 22 thg 4, 2022
 • 430
Vật lý 10. Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số của chuyển động tròn đều. Vận tốc dài, gia tốc hướng tâm. Video hướng dẫn chi tiết.
Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

 • 19 thg 4, 2022
 • 403
Vật lý 10. Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều. Video hướng dẫn chi tiết.
Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng - Chuyển động bằng phản lực - Bài toán đạn nổ.

Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng - Chuyển động bằng phản lực - Bài toán đạn nổ.

 • 11 thg 4, 2022
 • 530
Vật lý 10. Động lượng. Định luật bỏa toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực. Bài toán đạn nổ. Xác định vận tốc của súng sau khi khai hỏa.
Động lượng - Định luật bào toàn động lượng - Va chạm mềm - Va chạm đàn hồi.

Động lượng - Định luật bào toàn động lượng - Va chạm mềm - Va chạm đàn hồi.

 • 11 thg 4, 2022
 • 752
Vật lý 10. Động lượng. Hệ kín là gì? Định luật bảo toàn động lượng.
Động lượng - Tổng động lượng của một hệ

Động lượng - Tổng động lượng của một hệ

 • 11 thg 4, 2022
 • 302
Vật lý 10. Động lượng, xác định tổng động lượng của một hệ.
Động lượng - Độ biến thiên động lượng - Dạng khác của định luật II Newton

Động lượng - Độ biến thiên động lượng - Dạng khác của định luật II Newton

 • 11 thg 4, 2022
 • 380
Vật lý 10. Các định luật bảo toàn. Định luật bảo toàn động lượng. Độ biến thiên động lượng. Dạng khác của định luật II Nweton. Xác định lực tương tác của vật lhi biết thời gian tác dụng.
Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Khối lượng Mặt Trăng

30 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Thủy

30 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Kim

30 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Hỏa

31 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Thổ

31 thg 10, 2021

M

Advertisement

Nhà tài trợ