Công thức vật lý - Vật Lý 24/7

Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường.

F +P = 0F P F = P 

Vật lý 11. Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức tính số electron thừa và số electron thiếu

N = Q1,6.10-19

Vật lý 11.Công thức tính số electron thừa và số electron thiếu. Hướng dẫn chi tiết.

Lực căng dây khi hai quả cầu tích điện.

T = F2đ + P2

tanα = FđP

Vật lý 11. Lực căng dây khi hai quả cầu tích điện. Hướng dẫn chi tiết.

Định luật bảo toàn điện tích.

q1 +q2 = q1' + q2'

Vật lý 11. Định luật bảo toàn điện tích. Hướng dẫn chi tiết.

Tính giá trị của hai loại điện tích.

x2 -(q1 + q2)x + q1q2 = 0 x1 = ax2 = bq1 = aq2 = bhoc q1 = bq2 = a

Vật lý 11. Tính giá trị của hai loại điện tích. Hướng dẫn chi tiết.

Điện tích của hạt (vật)

q = ±ne

Vật lý 11.Điện tích của hạt (vật). Hướng dẫn chi tiết.

Xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn

r13r23=m1m2r13 + r23 = AB

Vật lý 10. Xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức cắt ghép lò xo

k0l0 = k1l1 = ... = kn.ln= E.S

Vật lý 10. Công thức cắt ghép lò xo. Hướng dẫn chi tiết.

Nhiệt lượng cần cung cấp.

Q = mq

Vật lý 10. Nhiệt lượng cần cung cấp. Hướng dẫn chi tiết.

Công của khối khí thực hiện được.

A = F.s A = p.S.s A = p.VA = p.(V2 - V1) 

Vật lý 10. Công của khối khí thực hiện được. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ