Công thức vật lý - Vật Lý 24/7

Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây

ic=ecR 

Vật lý 11. Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây. Suất điện động cảm ứng. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Độ biến thiên từ thông

Φ=Φ2-Φ1

Vật lý 11. Độ biến thiên từ thông. Từ thông. Cảm ứng điện từ. Hướng dẫn chi tiết.

Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn.

F = F1 + F2 + F3 + F4

Vật lý 11. Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn. Hướng dẫn chi tiết.

Dây treo chịu tác dụng của lực từ

2T = R = P2+Ft2 với tanα = FtP

Vật lý 11. Dây treo chịu tác dụng của lực điện từ. Hướng dẫn chi tiết.

Quy tắc nắm tay phải

Quy tắc bàn tay phải

Vật lý 11. Quy tắc nắm tay phải. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động

Fnén max=k(A-Δl)

Lực đàn hồi và lực kéo về. Lực nén (lực đẩy) cực đại của lò xo trong quá trình dao động.

Công thức tính điện trở của dây dẫn.

R = ρlS (Ω)

Vật lý 11. Công thức tính điện trở. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

UMN = UMI + UIN = UMI - UNI 

Vật lý 11. Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. Mạch mắc nối tiếp. Mạch có vôn kế, ampe kế. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức công suất cực đại khi thay đổi R

Pmax = E24r với R = r

Vật lý 11. Công thức công suất cực đại khi thay đổi R. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường.

F +P = 0F P F = P 

Vật lý 11. Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ