Công thức vật lý - Vật Lý 24/7

Tin tức

Trọng lượng của một vật

P = 10m

Vật lý 6. Trọng lượng của một vật. Hướng dẫn chi tiết.

Tầm cao của chuyển động ném xiên

H = v20sin2α2g

Vật lý 10. Tầm cao của chuyển động ném xiên. Hướng dẫn chi tiết.

Tầm ném xa của chuyển động ném xiên

L = v20sin2αg

Vật lý 10. Tầm ném xa của chuyển động ném xiên. Hướng dẫn chi tiết.

Độ dịch chuyển góc

θ = sr

Vật lý 10. Độ dịch chuyển góc. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất chất lỏng

p = d.h

Vật lý 10. Áp suất chất lỏng. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất

p = FS

Vật lý 10. Áp suất. Hướng dẫn chi tiết.

Sai số tỉ đối của một tích hay thương

δA = δB + δC

Vật lý 10. Sai số tỉ đối của một tích hay thương

Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu

A = B + C

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu

Cách ghi kết quả đo

A = A¯ ± A

Vật lý 10. Cách ghi kết quả đo

Sai số tỉ đối

δA = AA¯.100%

Vật lý 10. Sai số tỉ đối. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Khối lượng điện tử

1 thg 11, 2021

me

Điện tích proton

1 thg 11, 2021

qp

Khối lượng proton

1 thg 11, 2021

mp

Khối lượng nơtron

1 thg 11, 2021

mn

Hằng số điện môi của một số chất

1 thg 11, 2021

ε

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị