Bán kính sao Thiên Vương

Vật lý 10.Bán kính sao Thiên Vương. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

R


Nội dung:

Thể tích 6,833.1013 km3.

Khối lượng riêng 1,27 g/cm3.

DIện tích 8,1156.109 km2.

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ