Bán kính sao Thiên Vương

Vật lý 10.Bán kính sao Thiên Vương. Hướng dẫn chi tiết.

R

Thể tích 6,833.1013 km3.

Khối lượng riêng 1,27 g/cm3.

DIện tích 8,1156.109 km2.

hinh-anh-ban-kinh-sao-thien-vuong-41-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ