Vật Lý 24/7 - Mỗi Ngày Đều Có Lý

Công thức vật lý

Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động

Fnén max=k(A-Δl)

Lực đàn hồi và lực kéo về. Lực nén (lực đẩy) cực đại của lò xo trong quá trình dao động.

Công thức tính điện trở của dây dẫn.

R = ρlS (Ω)

Vật lý 11. Công thức tính điện trở. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

UMN = UMI + UIN = UMI - UNI 

Vật lý 11. Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. Mạch mắc nối tiếp. Mạch có vôn kế, ampe kế. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức công suất cực đại khi thay đổi R

Pmax = E24r với R = r

Vật lý 11. Công thức công suất cực đại khi thay đổi R. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường.

F +P = 0F P F = P 

Vật lý 11. Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả công thức vật lý

Tin tức

Hằng số vật lý

Ứng suất Young của một số vật liệu.

E

Vật lý 10.Ứng suất Young của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng riêng của một số chất

D

Vật lý 10.Khối lượng riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm chuẩn

I0

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính Bohr

a0

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất khí quyển

P0

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả hằng số vật lý

Biến số vật lý

Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Fnénmax 

Dao động điều hòa. Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Lực đàn hồi cực tiểu

Fdhmin

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực tiểu của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Lực đàn hồi cực đại

Fdhmax

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực đại của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10

pt

Vật lý 10. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Tổng động lượng của hệ kín.

Số chuyển động tròn mà vật thực hiện.

N

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả biến số vật lý

Tin tức mới

Biến số được xem nhiều

Hằng số được xem nhiều

Hằng số Avogadro

1 thg 11, 2021

NA

Hằng số khí

1 thg 11, 2021

R

Hằng số lực Coulomb

1 thg 11, 2021

k

Điện tích điện tử

1 thg 11, 2021

qe

Khối lượng điện tử

1 thg 11, 2021

me

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ