Vật Lý 24/7 - Mỗi Ngày Đều Có Lý

Công thức vật lý

Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây

ic=ecR 

Vật lý 11. Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây. Suất điện động cảm ứng. Hướng dẫn chi tiết.

Độ biến thiên từ thông

Φ=Φ2-Φ1

Vật lý 11. Độ biến thiên từ thông. Từ thông. Cảm ứng điện từ. Hướng dẫn chi tiết.

Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn.

F = F1 + F2 + F3 + F4

Vật lý 11. Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Dây treo chịu tác dụng của lực từ

2T = R = P2+Ft2 với tanα = FtP

Vật lý 11. Dây treo chịu tác dụng của lực điện từ. Hướng dẫn chi tiết.

Quy tắc nắm tay phải

Quy tắc bàn tay phải

Vật lý 11. Quy tắc nắm tay phải. Hướng dẫn chi tiết.

Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động

Fnén max=k(A-Δl)

Lực đàn hồi và lực kéo về. Lực nén (lực đẩy) cực đại của lò xo trong quá trình dao động.

Xem tất cả công thức vật lý

Tin tức

Hằng số vật lý

Ứng suất Young của một số vật liệu.

E

Vật lý 10.Ứng suất Young của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng riêng của một số chất

D

Vật lý 10.Khối lượng riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm chuẩn

I0

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Bán kính Bohr

a0

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất khí quyển

P0

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.

Hằng số Rydberg

null

Vật lý 12.Hẳng số Rydberg. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả hằng số vật lý

Biến số vật lý

Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Fnénmax 

Dao động điều hòa. Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Lực đàn hồi cực tiểu

Fdhmin

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực tiểu của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Lực đàn hồi cực đại

Fdhmax

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực đại của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Advertisement

Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10

pt

Vật lý 10. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Tổng động lượng của hệ kín.

Số chuyển động tròn mà vật thực hiện được

N

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Số vòng dây

N

Vật lý 11. Số vòng dây. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả biến số vật lý

Câu hỏi vật lý

Một thanh dẫn điện dài 20 cm được nối hai đầu của nó với hai đầu của một đoạn mạch điện có 0,5 ôm. Hỏi số chỉ của ampe kế đặt trong mạch điện đó là bao nhiêu?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2
Câu hỏi:

Một thanh dẫn điện dài 20 cm được nối hai đầu của nó với hai đầu của một đoạn mạch điện có điện trở 0,5 Ω. Cho thanh tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,08 T với tốc độ 7 m/s. Hỏi số chỉ của ampe kế đặt trong mạch điện đó là bao nhiêu? Cho biết vectơ vận tốc của thanh vuông góc với các đường sức từ và điện trở của thanh rất nhỏ.

Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động với vận tốc 15 m/s trong từ trường đều theo hướng 30 độ. Xác định độ lớn cảu cảm ứng từ nếu thanh này xuất hiện ec = 6,2 mV.

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 3
Câu hỏi:

Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động với vận tốc 15 m/s trong từ trường đều theo hướng hợp với các đường sức từ một góc 30°. Xác định độ lớn của cảm ứng từ nếu trong thanh này xuất hiện suất điện động cảm ứng 6,2 mV.

Một cái đĩa phẳng không dẫn điện có R, người ta kẹp vào MN = 16 cm với I là trung điểm. Đĩa quay đều 100 rad/s. Tính hiệu điện thế UMI.

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 3
Câu hỏi:

Một cái đĩa phẳng không dẫn điện, bán kính R, người ta kẹp vào theo đường dây cung một thanh siêu dẫn MN = 16 cm với I là trung điểm. Đĩa được quay đều với tốc độ góc ω = 100 rad/s, quanh trục đi qua tâm đĩa vuông góc với mặt phẳng đĩa, trong từ trường đều có độ lớn B = 0,5 T, có phương song song với trục quay. Hiệu điện thế UMI

 

Advertisement

Thanh kim loại OA dài 0,5 m. Trong khi quay, thanh OA cắt các đường sức từ, B = 0,04 T. Thời gian quay hết một vòng 0,5 s. Hiệu điện thế UOA là bao nhiêu?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 3
Câu hỏi:

Thanh kim loại OA dài 0,5 m quay trong mặt phẳng hình vẽ xung quanh điểm O. Trong khi quay, thanh OA cắt các đường sức từ của một từ trường đều B = 0,04 T. Cho biết thanh OA quay đều, thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều hướng từ trong ra. Hiệu điện thế UOA gần giá trị nào nhất sau đây?

Thanh kim loại OA dài 1 m quay đều trong mặt phẳng, thanh OA cắt các đường sức từ, B = 0,04 T. Suất điện động cảm ứng trong thanh OA có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 2
Câu hỏi:

Thanh kim loại OA dài 1 m quay đều trong mặt phẳng hình vẽ xung quanh trục quay A đi qua điểm O, thanh OA cắt các đường sức từ của một từ trường đều B = 0,04 T. Cho biết thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ có phương song song với A. Suất điện động cảm ứng trong thanh OA có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

Một mạch kín tròn (C) bán kính R, lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C). Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).

 • Trắc nghiệm
 • Độ khó: 3
Câu hỏi:

Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ có độ lớn B, lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (xem hình vẽ). Cho (C) quay đều xung quanh trục A cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C); tốc độ quay là không đổi. Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).

Xem tất cả câu hỏi vật lý

Lý thuyết vật lý

Từ trường của một số dòng điện có dạng đặc biệt.

Vật lý 11. Từ trường của một số dòng điện có dạng đặc biệt. Hướng dẫn chi tiết.

Dòng điện trong chất điện phân

Vật lý 11. Dòng điện trong chất điện phân. Hướng dẫn chi tiết.

Dòng điện trong kim loại.

Vật lý 11. Dòng điện trong kim loại. Hướng dẫn chi tiết.
Advertisement

Điện năng. Công suất điện

Vật lý 11. Điện năng. Công suất điện. Hướng dẫn chi tiết. Dòng điện không đổi.

Nguồn điện, lực lạ bên trong nguồn điện.

Vật lý 11. Nguồn điện. Hướng dẫn chi tiết.

Dòng điện

Vật lý 11. Dòng điện không đổi. Hướng dẫn chi tiết.
Xem tất cả lý thuyết vật lý

Bài giảng vật lý

Điện trường. Cường độ điện trường. Nguyên tắc chồng chất điện trường.

Điện trường. Cường độ điện trường. Nguyên tắc chồng chất điện trường.

 • 22 thg 6, 2022
 • 146
Điện tích, điện trường, cường độ điện trường.
Lực hấp dẫn - Bài toán xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn - Bài toán xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn.

 • 1 thg 5, 2022
 • 159
Lực hấp dẫn. Trọng lực. Lực vạn vật hấp dẫn. Bài toán xác định vị trí vật cân bằng dưới tác dụng của hai lực hấp dẫn. Video hướng dẫn chi tiết.
Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

Lực hấp dẫn. Gia tốc trọng trường tại mặt đất. Gia tốc trọng trường tại độ cao h bất kỳ.

 • 26 thg 4, 2022
 • 169
Công thức xác định gia tốc trọng trường tại mặt đất hoặc gia tốc trọng trường tại một độ cao bất kì? Có video hướng dẫn chi tiết.
Advertisement
Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.

 • 26 thg 4, 2022
 • 196
Lực hấp dẫn. Trọng lực trường hợp đặc biệt của lực hấp dẫn.
Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Vận tốc trên phương tiếp tuyến. Gia tốc hướng tâm.

Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Vận tốc trên phương tiếp tuyến. Gia tốc hướng tâm.

 • 22 thg 4, 2022
 • 191
Vật lý 10. Chuyển động tròn đều. Tốc độ góc, chu kỳ, tần số của chuyển động tròn đều. Vận tốc dài, gia tốc hướng tâm. Video hướng dẫn chi tiết.
Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.

 • 19 thg 4, 2022
 • 161
Vật lý 10. Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều. Video hướng dẫn chi tiết.
Xem tất cả bài giảng vật lý

Tin tức vật lý

Sơn tĩnh điện là gì?

Sơn tĩnh điện là gì?

 • 19 thg 5, 2022
 • 214
Sơn tĩnh điện là gì? Lịch sử ra đời, nguyên lý, ứng dụng và lợi ích của sơn tĩnh điện. Vật lý 11. Điện tích. Định luật Coulomb
Tại sao chim đậu trên dây điện mà không bị

Tại sao chim đậu trên dây điện mà không bị "điện giật"?

 • 18 thg 5, 2022
 • 242
Khi chim đậu trên dây điện thì cường độ dòng điện chạy qua chim sẽ như thế nào? Tại sao chim có thể đậu được trên dây điện mà không sợ bị điện giật? Vật lý 11. Dòng điện không đổi.
Tại sao đàn chim khi bay thường xếp thành hình mũi tên?

Tại sao đàn chim khi bay thường xếp thành hình mũi tên?

 • 18 thg 5, 2022
 • 241
Tại sao đàn chim bay thường xếp thành hàng hình mũi tên? Lý giải cách di chuyển của chim theo hình chữ V. Vật lý 12. Sóng cơ học. Vật lý 10. Lực ma sát.
Advertisement
Sức mạnh của sóng xung kích.

Sức mạnh của sóng xung kích.

 • 18 thg 5, 2022
 • 231
Sóng xung kích là gì? Tầm ảnh hưởng của sóng xung kích đến Trái Đất. Vật lý 12. Sóng âm.
Điều gì sẽ xảy ra với bộ phận bong bóng cá khi cá bị kéo lên mặt nước?

Điều gì sẽ xảy ra với bộ phận bong bóng cá khi cá bị kéo lên mặt nước?

 • 11 thg 5, 2022
 • 187
Trong cơ thể loài cá, có một bộ phận chứa khí gọi là bong bóng cá. Khi cá bị đánh bắt dưới nước sâu và kéo nhanh lên mặt nước, điều gì thường xảy ra với bộ phận bong bóng cá? Vật lý 10. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle Mariotte.
Tại sao cốc thủy tinh dày thường dễ nứt vỡ hơn so với cốc thủy tinh mỏng khi đổ nước sôi vào cốc?

Tại sao cốc thủy tinh dày thường dễ nứt vỡ hơn so với cốc thủy tinh mỏng khi đổ nước sôi vào cốc?

 • 11 thg 5, 2022
 • 90
Cốc thủy tinh dày có thực sự luôn bền hơn cốc thủy tinh mỏng? Thí nghiệm kiểm chứng bằng nước sôi. Các mẹo giúp cốc thủy tinh không bị vỡ khi rót nước sôi. Vật lý 10. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
Xem tất cả tin tức vật lý
Advertisement

Tin tức mới

Biến số được xem nhiều

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ