Vật Lý 24/7 - Mỗi Ngày Đều Có Lý

Tin tức

Công thức vật lý

Lực căng dây khi hai quả cầu tích điện.

T = F2đ + P2 với tanα = FđP

Vật lý 11. Lực căng dây khi hai quả cầu tích điện. Hướng dẫn chi tiết.

Định luật bảo toàn điện tích.

q1 +q2 = q1' + q2'

Vật lý 11. Định luật bảo toàn điện tích. Hướng dẫn chi tiết.

Tính giá trị của hai loại điện tích.

x2 -(q1 + q2)x + q1q2 = 0 x1 = ax2 = bq1 = aq2 = bhoc q1 = bq2 = a

Vật lý 11. Tính giá trị của hai loại điện tích. Hướng dẫn chi tiết.

Điện tích của hạt (vật)

q = ±ne

Vật lý 11.Điện tích của hạt (vật). Hướng dẫn chi tiết.

Xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn

r13r23=m1m2r13 + r23 = AB

Vật lý 10. Xác định vị trí để vật cân bằng khi chịu tác dụng của hai lực hấp dẫn. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả công thức vật lý

Hằng số vật lý

Ứng suất Young của một số vật liệu.

E

Vật lý 10.Ứng suất Young của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng riêng của một số chất

D

Vật lý 10.Khối lượng riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Cường độ âm chuẩn

I0

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính Bohr

a0

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

Áp suất khí quyển

P0

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả hằng số vật lý

Biến số vật lý

Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10

pt

Vật lý 10. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Tổng động lượng của hệ kín.

Số chuyển động tròn mà vật thực hiện.

N

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Số vòng dây

N

Vật lý 11.Số vòng dây. Hướng dẫn chi tiết.

Góc phản xạ

i'

Vật lý 11.Góc phản xạ. Hướng dẫn chi tiết.

Tiết diện ngang.

S

Vật lý 10.Tiết diện ngang. Hướng dẫn chi tiết.

Xem tất cả biến số vật lý

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Hằng số lực Coulomb

1 thg 11, 2021

k

Điện tích điện tử

1 thg 11, 2021

qe

Khối lượng điện tử

1 thg 11, 2021

me

Điện tích proton

1 thg 11, 2021

qp

Khối lượng proton

1 thg 11, 2021

mp

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ