Khối lượng Mặt Trăng

Vật lý 10.Khối lượng Mặt Trăng. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

M


Nội dung:

Mặt trăng gồm các thành phần:

+ Thạch quyển : 

43%O  21%Si 10%Al 9%Ca 9%Fe 5% Mg 2%Ti  0,6% Ni0,3% Na 0,2% Cr 0,1%K  0,1%Mn 0,1%S

+Khí quyển:

%He=%Ne=25%23% H    20% Ar

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị