Tin tức

Bán kính Bohr

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

a0

Được Bohr đưa ra vào năm 1913, các electron quay xung quanh hạt nhân với quỹ đạo xác định.

Hằng số này gần bằng bán kính quỹ đạo của electron ở mức năng lượng cơ bản (K).

Ở những mức năng lượng cao hơn bán kính tỉ lệ với hằng số này theo số nguyên lần.

hinh-anh-ban-kinh-bohr-67-0

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ