Bán kính Bohr

Vật lý 12.Bán kính Bohr. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

a0


Nội dung:

Được Bohr đưa ra vào năm 1913, các electron quay xung quanh hạt nhân với quỹ đạo xác định.

Hằng số này gần bằng bán kính quỹ đạo của electron ở mức năng lượng cơ bản (K).

Ở những mức năng lượng cao hơn bán kính tỉ lệ với hằng số này theo số nguyên lần.

hinh-anh-ban-kinh-bohr-67-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ