Sai số dụng cụ

Vật lý 10. Sai số dụng cụ

Advertisement

Công thức:

Adc


Nội dung:

Khái niệm:

Sai số do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.

 

Đơn vị đo: theo đại lượng cần đo

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ