Li độ của chất điểm trong dao động điều hòa

Li độ của chất điểm trong dao động điều hòa. Phương trình li độ. Dao động điều hòa

Advertisement

Công thức:

x


Nội dung:

Khái niệm:

- Li độ hay độ dời là khoảng cách ngắn nhất từ vị trí ban đầu đến vị trị hiện tại của vật chuyển động, thường được biểu diễn tọa độ của vật trong hệ quy chiếu khảo sát chuyển động.

- Li độ trong dao động điều hòa là hàm cos và đồ thị là hình sin. Li độ có thể âm hoặc dương tùy thuộc vào pha dao động của vật.

 

Đơn vị tính: cm hoặc m

 

hinh-anh-li-do-cua-chat-diem-trong-dao-dong-dieu-hoa-226-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ