Tin tức

Áp suất khí quyển

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.

P0

Áp suất của khí quyển là độ lớn áp lực của khí quyển Trái Đất lên một đơn vị diện tích bề mặt Trái Đất.

1 atm= 760 mmHg

Khi lên cao áp suất khí quyển giảm do không khí bị loãng dần.

ρ=ρ0.e-αz

hinh-anh-ap-suat-khi-quyen-66-0

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ