Lý thuyết vật lý - Vật Lý 24/7

Advertisement

Ngân Hà

Vật lý 6. Vũ trụ, Thiên Hà, Ngân Hà, Miky Way. Hướng dẫn chi tiết.

Hệ Mặt Trời

Vật lý 6. Cấu trúc của hệ Mặt Trời, Thái Dương hệ, hành tinh, chu kì chuyển động, ánh sáng của các thiên thể. Hướng dẫn chi tiết.

Ánh sáng của Mặt Trăng và hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Vật lý 6. Mặt Trăng phản xạ ánh sáng mặt trời, Trăng non (không Trăng), Trăng lưỡi liềm, Trăng bán nguyệt, Trăng khuyết, Trăng tròn, không Trăng. Hướng dẫn chi tiết.

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Vật lý 6. Mặt Trời mọc, lặn. Hướng dẫn chi tiết.

Tiết kiệm năng lượng

Vật lý 6. Tiết kiệm năng lượng. Hướng dẫn chi tiết.

Sử dụng năng lượng

Vật lý 6. Nguồn năng lượng trong tự nhiên, Nguồn năng lượng tái tạo. Hướng dẫn chi tiết.

Năng lượng hao phí trong sử dụng

Vật lý 6. Năng lượng có ích, năng lượng hao phí. Hướng dẫn chi tiết.

Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

Vật lý 6. Sự chuyển hoá năng lượng, Định luật bảo toàn năng lượng. Hướng dẫn chi tiết.

Phân loại năng lượng

Các dạng năng lượng, năng lượng chuyển hoá toàn phần, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng gây ô nhiễm môi trường

Các dạng năng lượng

Động năng, thế năng hấp dẫn, hoá năng, điện năng, quang năng, năng lượng âm, nhiệt năng
Advertisement

Biến số được xem nhiều

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Nhà tài trợ