Công thức cắt ghép lò xo

Vật lý 10. Công thức cắt ghép lò xo. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

k0l0 = k1l1 = ... = kn.ln= E.S


Nội dung:

 

Lò xo có độ dài tự nhiên l0 (k0) được cắt thành n đoạn.

Trong đó:

+E: suất Young (N/m2)

+S: tiết diện ngang (m2)

 

 

Lò xo có độ dài tự nhiên l0 (k0) được cắt thành n đoạn.

Trong đó:

+E: suất Young (N/m2)

+S: tiết diện ngang (m2)

 

Tin tức

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ