Ứng suất Young của một số vật liệu.

Vật lý 10.Ứng suất Young của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

E


Nội dung:

Ứng suất Young là lực cần để kéo hoặc dãn trên một vị điện tích.

k=ESl

Trong đó E N/m2 là ứng suất Young

hinh-anh-ung-suat-young-cua-mot-so-vat-lieu-70-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ