Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10

pt

Vật lý 10. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Tổng động lượng của hệ kín.

Số chuyển động tròn mà vật thực hiện.

N

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Số vòng dây

N

Vật lý 11.Số vòng dây. Hướng dẫn chi tiết.

Góc phản xạ

i'

Vật lý 11.Góc phản xạ. Hướng dẫn chi tiết.

Tiết diện ngang.

S

Vật lý 10.Tiết diện ngang. Hướng dẫn chi tiết.

Số proton - Vật lý 12

Z

Vật lý 12.Số proton.. Hướng dẫn chi tiết.

Khối lượng hạt nhân - Vật lý 12

mX

Vật lý 12.Khối lượng hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính hạt nhân Vật lý 12

R

Vật lý 12.Bán kính hạt nhân.. Hướng dẫn chi tiết.

Công suất tiêu thụ - Vật lý 12

P

Vật lý 12.Công suất tiêu thu.. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu suất khi truyền tải điện năng - Vật lý 12

H

Vật lý 12.Hiệu suất khi truyền tải điện năng. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ