Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Tin tức

Độ dịch chuyển góc

θ

Vật lý 10. Độ dịch chuyển góc. Hướng dẫn chi tiết.

Sai số dụng cụ

Adc

Vật lý 10. Sai số dụng cụ

Sai số tuyệt đối của phép đo

A

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối của phép đo

Sai số tỉ đối

δA

Vật lý 10. Sai số tỉ đối.

Sai số tuyệt đối trung bình

A¯

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối trung bình.

Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo

A1; A2; ... ;An 

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo

Giá trị trung bình sau mỗi lần đo

A¯

Vật lý 10. Giá trị trung bình sau mỗi lần đo

Giá trị của các lần đo

A1, A2, ... An

Vật lý 10. Giá trị của các lần đo

Số lần đo - n

n

Vật lý 10. Số lần đo - n.

Hệ số ma sát nhớt - Vật lý 10

η

Vật lý 10. Hệ số ma sát nhớt - Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị