Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Fnénmax 

Dao động điều hòa. Lực nén cực đại của con lắc lò xo

Advertisement

Lực đàn hồi cực tiểu

Fdhmin

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực tiểu của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Lực đàn hồi cực đại

Fdhmax

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực đại của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10

pt

Vật lý 10. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Tổng động lượng của hệ kín.

Số chuyển động tròn mà vật thực hiện được

N

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Số vòng dây

N

Vật lý 11. Số vòng dây. Hướng dẫn chi tiết.

Góc phản xạ

i'

Vật lý 11. Góc phản xạ. Hướng dẫn chi tiết.

Tiết diện ngang

S

Vật lý 10. Tiết diện ngang. Hướng dẫn chi tiết.

Số proton - Vật lý 12

Z

Vật lý 12. Số proton. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng hạt nhân - Vật lý 12

mX

Vật lý 12. Khối lượng hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ