Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Hiệu điện thế tức thời của các phần tử trong mạch xoay chiều - Vật lý 12

uR,uL,uC

Vật lý 12. Hiệu điện thế tức thời của các phần tử trong mạch xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị hiệu dụng của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

U, I

Vật lý 12. Giá trị hiệu dụng của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị cực đại của mạch điện xoay chiều - Vật lý

U0 , I0

Vật lý 12. Giá trị cực đại của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị tức thời của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

u,i

Vật lý 12. Giá trị tức thời của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở của cuộn dây không thuần cảm - Vật lý 12

ZCD

Vật lý 12. Điện trở của của cuộn dây không thuần. Hướng dẫn chi tiết.

Tổng trở của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

Z

Vật lý 12. Tổng trở của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở của cuộn dây - Vật lý 12

r

Vật lý 12. Điện trở của của cuộn dây. Hướng dẫn chi tiết.

Dung kháng của tụ điện - Vật lý 12

ZC

Vật lý 12. Dung kháng của tụ điện. Hướng dẫn chi tiết.

Cảm kháng của cuộn dây - Vật lý 12

ZL

Vật lý 12. Cảm kháng của cuộn dây. Hướng dẫn chi tiết.

Tần số góc của dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

ω

Vật lý 12. Tần số góc của dòng điện xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị