Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Tin tức

Hiệu điện thế tức thời của các phần tử trong mạch xoay chiều - Vật lý 12

uR,uL,uC

Vật lý 12. Hiệu điện thế tức thời của các phần tử trong mạch xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị hiệu dụng của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

U, I

Vật lý 12. Giá trị hiệu dụng của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị cực đại của mạch điện xoay chiều - Vật lý

U0 , I0

Vật lý 12. Giá trị cực đại của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị tức thời của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

u,i

Vật lý 12. Giá trị tức thời của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở của cuộn dây không thuần cảm - Vật lý 12

ZCD

Vật lý 12. Điện trở của của cuộn dây không thuần. Hướng dẫn chi tiết.

Tổng trở của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

Z

Vật lý 12. Tổng trở của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở của cuộn dây - Vật lý 12

r

Vật lý 12. Điện trở của của cuộn dây. Hướng dẫn chi tiết.

Dung kháng của tụ điện - Vật lý 12

ZC

Vật lý 12. Dung kháng của tụ điện. Hướng dẫn chi tiết.

Cảm kháng của cuộn dây - Vật lý 12

ZL

Vật lý 12. Cảm kháng của cuộn dây. Hướng dẫn chi tiết.

Tần số góc của dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

ω

Vật lý 12. Tần số góc của dòng điện xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị