Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Hiệu điện thế tức thời của các phần tử trong mạch xoay chiều - Vật lý 12

uR,uL,uC

Vật lý 12. Hiệu điện thế tức thời của các phần tử trong mạch xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Giá trị hiệu dụng của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

U, I

Vật lý 12. Giá trị hiệu dụng của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị cực đại của mạch điện xoay chiều - Vật lý

U0 , I0

Vật lý 12. Giá trị cực đại của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Giá trị tức thời của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

u,i

Vật lý 12. Giá trị tức thời của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở của cuộn dây không thuần cảm - Vật lý 12

ZCD

Vật lý 12. Điện trở của của cuộn dây không thuần. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tổng trở của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

Z

Vật lý 12. Tổng trở của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trở của cuộn dây - Vật lý 12

r

Vật lý 12. Điện trở của của cuộn dây. Hướng dẫn chi tiết.

Dung kháng của tụ điện - Vật lý 12

ZC

Vật lý 12. Dung kháng của tụ điện. Hướng dẫn chi tiết.

Cảm kháng của cuộn dây - Vật lý 12

ZL

Vật lý 12. Cảm kháng của cuộn dây. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tần số góc của dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

ω

Vật lý 12. Tần số góc của dòng điện xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Biến số được xem nhiều

Hằng số điện môi

27 thg 8, 2020

ε

Proton

28 thg 8, 2020

p

Electron

28 thg 8, 2020

e

Cường độ điện trường

29 thg 8, 2020

E

Công của lực điện

29 thg 8, 2020

A

Hằng số được xem nhiều

Khối lượng sao Thổ

31 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Mộc

31 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Thiên Vương

31 thg 10, 2021

M

Khối lượng sao Hải Vương

31 thg 10, 2021

M

Bán kính Trái Đất

31 thg 10, 2021

R

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị