Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Advertisement

Số bức xạ có thể phát ở quỹ đạo dừng n - Vật lý 12

N

Vật lý 12. Số bức xạ có thể phát ở quỹ đạo dừng n. Hướng dẫn chi tiết.

Tần số phát ra khi chuyển mức - Vật lý 12

fmn

Vật lý 12. Tần số phát ra khi chuyển mức. Hướng dẫn chi tiết.

Bước sóng phát ra khi chuyển mức - Vật lý 12

λmn

Vật lý 12.Bước sóng phát ra khi chuyển mức. Hướng dẫn chi tiết.

Chu kì của điện tử trên quỹ đạo dừng - Vật lý 12

Tn

Vật lý 12. Chu kì của electron trên quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết.

Dòng điện sinh ra trên quỹ đạo dừng - Vật lý 12

In

Vật lý 12. Dòng điện sinh ra trên quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết.

Tần số góc của điện từ trên quỹ đạo dừng - Vật lý 12

ωn

Vật lý 12. Tần số góc của electron trên quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết.

Số photon kích thích - Vật lý 12

Nkt

Vật lý 12. Số photon kích thích. Hướng dẫn chi tiết.

Số photon phát quang - Vật lý 12

Npq

Vật lý 12. Số photon phát quang. Hướng dẫn chi tiết.

Bước sóng photon phát quang - Vật lý 12

λpq

Vật lý 12. Bước sóng photon phát quang. Hướng dẫn chi tiết.

Bước sóng photon kích thích - Vật lý 12

λkt

Vật lý 12. Bước sóng photon kích thích. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.