Số photon kích thích - Vật lý 12

Vật lý 12. Số photon kích thích. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

Nkt


Nội dung:

 

Khái niệm:

Số photon kích thích là số photon của chùm ánh sáng chiếu tới.

 

Đơn vị tính: photon 

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị