Sai số tỉ đối

Vật lý 10. Sai số tỉ đối.

Advertisement

Công thức:

δA


Nội dung:

Khái niệm:

- Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.

- Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

 

Đơn vị tính: theo đại lượng cần đo

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.