Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Hệ số công suất - Vật lý 12

cosφ

Vật lý 12. Hệ số công suất. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công suất trung bình của mạch xoay chiều - Vật lý 12

P

Vật lý. Công suất trung bình của mạch xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

URL,URC,ULC,UCD

Vật lý 12. Hiệu điện thế hiệu dụng của hai phần tử mạch xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế tức thời của hai phần tử mạch xoay chiều - Vật lý 12

uRL, uRC, uLC, uCD

Vật lý 12. Hiệu điện thế tức thời của hai phần tử mạch xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế cực đại của hai phần tử mạch xoay chiều - Vật lý 12

U0RL,U0RC,U0LC,U0CD

Vật lý 12.Hiệu điện thế cực đại của hai phần tử mạch xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Pha ban đầu của mạch hai phần tử mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

φRL, φRC, φLC, φCD

Vật lý 12. Pha ban đầu của mạch hai phần tử mạch điện xoay chiều . Hướng dẫn chi tiết.

Pha ban đầu của các phần tử mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

φR, φL, φC 

Vật lý 12. Pha ban đầu của các phần tử mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Pha ban đầu của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

φu, φi, φ

Vật lý 12. Pha ban đầu của mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế cực đại của các phần tử trong mạch xoay chiều - Vật lý 12

U0R, U0L, U0R

Vật lý 12. Hiệu điện thế cực đại của các phần tử trong mạch xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Hiệu điện thế hiệu dụng của các phần tử trong mạch xoay chiều - Vật lý 12

UR, UL, UC

Vật lý 12. Hiệu điện thế hiệu dụng của các phần tử trong mạch xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Biến số được xem nhiều

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị