Vận tốc của chất điểm trong dao động điều hòa

Vận tốc vật. Vận tốc chất điểm trong dao động điều hòa. Dao động điều hòa. Phương trình vận tốc trong dao động điều hòa

Advertisement

Công thức:

v


Nội dung:

 

Khái niệm:

v là vận tốc của chất điểm trong dao động điều hòa, là đạo hàm của li độ theo thời gian.

 

Đơn vị tính: m/s

 

hinh-anh-van-toc-cua-chat-diem-trong-dao-dong-dieu-hoa-230-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ