Tỉ số động năng và thế năng trong dao động điều hòa - vật lý 12

Vật lý 12.Tỉ số động năng và thế năng trong dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

WđWt=A2-x2x2=v2vmax2-v2=WđW-Wđ=tan2ωt+φ


Nội dung:

Công thức:

WđWt=A2-x2x2=WđW-Wđ=tan2ωt+φ

Công thức:

WđWt=A2-x2x2=WđW-Wđ=tan2ωt+φ

Tin tức

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ