Cơ năng của dao động điều hòa - Vật lý 12

Vật lý 12.Cơ năng của dao động điều hòa.Hướng dẫn chi tiết

Advertisement

Công thức:

W


Nội dung:

 

Khái niệm:

Cơ năng của dao động điều hòa là tổng các dạng năng lượng động năng và thế năng của vật khi đang dao động điều hòa. Cơ năng được bảo toàn khi bỏ qua ma sát.

 

Đơn vị tính: Joule (J)

 

hinh-anh-co-nang-cua-dao-dong-dieu-hoa-vat-ly-12-308-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ