Cơ năng của dao động điều hòa - vật lý 12

Vật lý 12.Cơ năng của dao động điều hòa.Hướng dẫn chi tiết

W

Định nghĩa : Tỏng các dạng năng lượng của vật khi đang dao động điều hòa.Bảo toàn khi bỏ qua ma sát.

Đơn vị : J

Kí hiệu: W

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ