Năng lượng của vật trọng dao động điều hòa - vật lý 12

Vật lý 12.Năng lượng của vật trong dao động điều hòa . Hướng dẫn chi tiết.

W=Wt+Wđ=mω2A22

Định nghĩa : Cơ năng của dao động điều hòa bằng tổng động năng và thế năng.Cơ năng là đại lượng bảo toàn khi bỏ qua ma sát.

Công thức :

 W=Wt+Wđ=mω2A22

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ