Biên độ của dao động điều hòa

Phương trình dao động điều hòa. Biên độ của dao động điều hòa.

Advertisement

Công thức:

A


Nội dung:

Khái niệm:

- Biên độ là li độ cực đại của vật đạt được.

- Biên độ là khoảng cách xa nhất mà vật có thể đạt được, với gốc tọa độ thường được chọn tại vị trí cân bằng.

- Biên độ là một đại lượng vô hướng, không âm đặc trưng cho độ lớn của dao động.

 

Đơn vị tính: cm hoặc m

 

hinh-anh-bien-do-cua-dao-dong-dieu-hoa-227-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ