Công thức tính quãng đường đến khi dừng - vật lý 12

Vật lý 12.Công thức tính quãng đường đến khi dừng. Hướng dẫn chi tiết.

S

Công thức :

 S=kA22FC

Với S : Quãng đường vật đi được đến khi dừng m

A: Biên độ dao động m

k: Độ cứng của lò xo N/m

FC: Lực cản N

Chứng minh : W=AFC12kA2=FCS

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ