Độ cứng lò xo

Vật lý 10. Độ cứng của lò xo. Hướng dẫn chi tiết.

k

 

Khái niệm:

- Độ cứng của lò xo tuân theo liên hệ tuyến tính giữa lực đàn hồi và độ biến dạng.

- Độ cứng của lò xo phụ thuộc vào chất liệu và độ dài của lò xo.

 

Đơn vị tính: N/m

 

hinh-anh-do-cung-lo-xo-54-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ