Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo thẳng đứng khi A lớn hơn độ dãn ban đầu vật lý 12

Vật lý 12.Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo thẳng đứng khi A lớn hơn độ dãn ban đầu.Hướng dẫn chi tiết.

Fđhmax=kl0+AFđhmin=0Khi Al0

hinh-anh-luc-dan-hoi-cuc-dai-va-cuc-tieu-cua-lo-xo-thang-dung-khi-a-lon-hon-do-dan-ban-dau-vat-ly-12-379-0

Chú thích : 

Lực đàn hồi max tại biên dương và cực tiểu tại vị trí không biến dạng

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ