Động năng của dao động điều hòa - Vật lý 12

Vật lý 12.Động năng của dao động diều hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

Wđ


Nội dung:

 

Khái niệm:

Động năng của dao động điều hòa là năng lượng của vật dao động điều hòa có được khi chuyển động

 

Đơn vị tính: Joule J

 

hinh-anh-dong-nang-cua-dao-dong-dieu-hoa-vat-ly-12-303-0

 

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ