Năng lượng từ trường

Năng lượng từ trường. Vật Lý 11.

WL

 

Khái niệm: 

Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm là năng lượng đã được tích lũy trong ống dây tự cảm khi có dòng điện chạy qua.

 

Đơn vị tính: Joule (J)

 

hinh-anh-nang-luong-tu-truong-166-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ