Vận tốc cực đại của chất điểm trong dao động điều hòa

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Phương trình dao động điều hòa. Chu kỳ. Tần số. Tần số góc. Tốc độ góc. Biên độ dao động

Advertisement

Công thức:

vmax


Nội dung:

 

Khái niệm:

Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng, tức là li độ của vật lúc này bằng 0.

 

Đơn vị tính: m/s

 

hinh-anh-van-toc-cuc-dai-cua-chat-diem-trong-dao-dong-dieu-hoa-241-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ