Biến số vật lý - Vật Lý 24/7

Năng lượng photon kích thích - Vật lý 12

εkt

Vật lý 12. Năng lượng photon kích thích. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Năng lượng photon phát quang - Vật lý 12

εpq

Vật lý 12. Năng lượng photon phát quang. Hướng dẫn chi tiết.

Hiệu điện thế hãm - Vật lý 12

Uh

Vật lý 12. Hiệu điện thế hãm. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính vùng cực đại của điện từ - Vật lý 12

rmax

Vật lý 12. Bán kính vùng cực đại của electron. Hướng dẫn chi tiết.

Số điện tử đến anot - Vật lý 12

Ne đến

Vật lý 12. Số electron đến anot. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Số điện tử bứt ra - Vật lý 12

Ne bc ra

Vật lý 12. Số electron bứt ra. Hướng dẫn chi tiết.

Năng lượng của điện tử trên quỹ đạo dừng - Vật lý 12

En

Vật lý 12. Năng lượng của electron trên quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết.

Điện thế cực đại khi xảy ra quang điện - Vật lý 12

Vmax

Vật lý 12. Điện thế cực đại khi xảy ra quang điện. Hướng dẫn chi tiết.

Bán kính điện tử trong từ trường - Vật lý 12

R

Vật lý 12. Bán kính electron trong từ trường. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khoảng cách chiếu sáng - Vật lý 12

R

Vật lý 12. Khoảng cách chiếu sáng. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Tin tức mới

Hằng số được xem nhiều

Khối lượng điện tử

1 thg 11, 2021

me

Điện tích proton

1 thg 11, 2021

qp

Khối lượng proton

1 thg 11, 2021

mp

Khối lượng nơtron

1 thg 11, 2021

mn

Hằng số điện môi của một số chất

1 thg 11, 2021

ε

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị