Tin tức

Hiệu điện thế hãm - Vật lý 12

Vật lý 12.Hiệu điện thế hãm. Hướng dẫn chi tiết.

Uh

Hiệu điện thế cần đặt vào AK để cho electron dừng ngay trước Anot.

Uh V

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ