Tin tức

Đinh luật nút mạch

Vật lý 11.Định luật nút mạch. Hướng dẫn chi tiết.

I1+I2=I3+I4

Định luật nút mạch:

Tổng cường độ dòng điện có chiều vào nút bằng với tổng cường độ dòng điện của các dòng điện có chiều ra khỏi nút.

hinh-anh-dinh-luat-nut-mach-888-0

Iin=IoutI1+I2=I3+I4

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ