Cường độ dòng điện

Vật Lý 11.Cường độ dòng điện. Hướng dẫn chi tiết.

I

 

Khái niệm:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

hinh-anh-cuong-do-dong-dien-102-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ