Quy tắc nắm tay phải

Vật lý 11. Quy tắc nắm tay phải. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

Quy tắc bàn tay phải


Nội dung:

Quy tắc bàn tay phải:

Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ.

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-0

Quy ước:

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-1có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-2 có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

Ví dụ: 

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-3

 

Quy tắc bàn tay phải:

Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ.

Quy ước:

có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

Ví dụ: 

 

Tin tức

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ