Sự tương quan giữa dao động điện từ và dao động cơ - vật lý 12

Sự tương quan giữa dao động điện từ và dao động cơ. So sánh công thức dao động điện từ và dao động cơ. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.

xq ; vi ;k1C;mLμcnR ; Fu

 

Sự tương quan giữa các đại lượng:

 

hinh-anh-su-tuong-quan-giua-dao-dong-dien-tu-va-dao-dong-co-vat-ly-12-240-0

 

Sự tương quan giữa các công thức:

 

hinh-anh-su-tuong-quan-giua-dao-dong-dien-tu-va-dao-dong-co-vat-ly-12-240-1

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ