Cường độ dòng điện bão hòa - vật lý 12

Vật lý 12.Cường độ dòng điện bão hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Ibh=IH'=Ne đếntH'=HePε

Với Ibh là dòng điện khi tất cả e bức ra đều đến catot

      I là dòng điện đo được bằng Ampe kế (A)

     Ne đến là số electron đến được anot

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ